Aplikacje kolektorowe
zintegrowane z Comarch ERP Optima

Aplikacje kolektorowe to moduły, które umożliwiają szybkie przyjmowanie, wydawanie, przesuwanie i rozchodowanie z magazynu bezpośrednio za pomocą kolektora danych

Umów bezpłatną prezentację

SZYBKA OBSŁUGA MAGAZYNU Z WYKORZYSTANIEM KOLEKTORA DANYCH

APLIKACJE KOLEKTOROWE

Moduł umożliwia szybkie przyjmowanie towaru na magazyn za pomocą kolektora danych. Jest w pełni zintegrowany z systemem Comarch ERP Optima. Za jego pomocą można generować dokumenty Przyjęcia Zewnętrznego lub Wewnętrznego. Dodatkowo Przyjęcie Zewnętrzne może być generowane na podstawie Zamówienia u Dostawcy.

Moduł umożliwia szybkie wydawanie towaru z magazynu za pomocą kolektora danych. Moduł ten jest w pełni zintegrowany z systemem Comarch ERP Optima. Pozwala na generowanie dokumentu Wydania Zewnętrznego, który może powstać na podstawie dokumentu Rezerwacja Odbiorcy lub z pominięciem RO. Dokumenty mogą trafiać do bufora lub być od razu zatwierdzane.

Moduł umożliwia szybkie przesuwanie towaru z jednego magazynu na drugi magazyn za pomocą kolektora danych. Moduł ten jest w pełni zintegrowany z systemem Comarch ERP Optima. Pozwala na generowanie dokumentu Przesunięcia Międzymagazynowego, z możliwością wyboru magazynów, na które ma trafić dany towar.

WYDAWANIE KOLEKTORAMI

PRZESUNIĘCIA KOLEKTORAMI

Moduł umożliwia szybki rozchód towarów, surowców, czy półproduktów za pomocą kolektora danych. Moduł ten jest w pełni zintegrowany z systemem Comarch ERP Optima. Pozwala na generowanie dokumentu Rozchód Wewnętrzny, z możliwością wyboru magazynu.

Kontrola wydań to moduł służący do weryfikacji wydawanych i przyjmowanych towarów z magazynu i na magazyn. Program po sczytaniu numeru dokumentu wydania/przyjęcia wyświetla pozycje, a także ilości, które powinny zostać wydane/przyjęte z magazynu lub na magazyn.

INWENTARYZACJA KOLEKTORAMI

Moduł służący do inwentaryzacji towarów na magazynie za pomocą kolektorów danych. Program po sczytaniu numeru dokumentu inwentaryzacji z Comarch ERP Optima pozwala na inwentaryzacje poprzez stworzenie arkuszy pomocniczych, które automatycznie zapisują się w Comarch ERP Optima na odpowiednim dokumencie AI.

PRZYJMOWANIE KOLEKTORAMI

Integracja z Comarch ERP Optima

01

 • Wykorzystanie kartotek zasobów
 • Tworzenie dokumentów przyjęć na podstawie dokumentów ZD utworzonych w Comarch ERP Optima
 • Tworzenie dokumentu przyjęcia bezpośrednio z kolektora danych PZ/PW bez powiązania z dokumentem ZD
 • Odczyt kodów kreskowych towarów i rozpoznawanie z towarami, które znajdują się w Comarch ERP Optima
 • Tworzenie dokumentów może odbywać się do bufora lub mogą być od razu zatwierdzane
 • Połączenie poprzez pulpit zdalny - kolektor łączy się poprzez pulpit zdalny do komputera, na którym uruchomiona jest aplikacja

Przyjmowanie towarów za pomocą kolektora danych

WYDAWANIE KOLEKTORAMI

Integracja z Comarch ERP Optima

02

 • Wykorzystanie kartotek zasobów
 • Tworzenie dokumentów wydań na podstawie dokumentów RO utworzonych w Comarch ERP Optima
 • Tworzenie dokumentu wydania bezpośrednio z kolektora danych WZ bez powiązania z dokumentem RO
 • Odczyt kodów kreskowych towarów i rozpoznawanie z towarami, które znajdują się w Comarch ERP Optima
 • Tworzenie dokumentów może odbywać się do bufora lub mogą być od razu zatwierdzane
 • Połączenie poprzez pulpit zdalny - kolektor łączy się poprzez pulpit zdalny do komputera, na którym uruchomiona jest aplikacja

Wydawanie towarów za pomocą kolektora danych

PRZESUNIĘCIA KOLEKTORAMI

Integracja z Comarch ERP Optima

03

 • Wykorzystanie kartotek zasobów
 • Tworzenie dokumentów przesunięć międzymagazynowych do Comarch ERP Optima bezpośrednio z kolektora
 • Możliwość wyboru magazynów bezpośrednio w aplikacji
 • Odczyt kodów kreskowych towarów i rozpoznawanie z towarami, które znajdują się w Comarch ERP Optima
 • Tworzenie dokumentów może odbywać się do bufora lub mogą być od razu zatwierdzane
 • Połączenie poprzez pulpit zdalny - kolektor łączy się poprzez pulpit zdalny do komputera, na którym uruchomiona jest aplikacja

Przesunięcia towarów za pomocą kolektora danych

ROZCHÓD WEWNĘTRZNY KOLEKTORAMI

Integracja z Comarch ERP Optima

04

 • Wykorzystanie kartotek zasobów
 • Tworzenie dokumentów rozchodu wewnętrznego bezpośrednio z kolektora danych
 • Odczyt kodów kreskowych towarów i rozpoznawanie z towarami, które znajdują się w Comarch ERP Optima
 • Tworzenie dokumentów może odbywać się do bufora lub mogą być od razu zatwierdzane
 • Połączenie poprzez pulpit zdalny - kolektor łączy się poprzez pulpit zdalny do komputera, na którym uruchomiona jest aplikacja

Rozchód wewnętrzny towarów za pomocą kolektora danych

KONTROLA WYDAŃ/PRZYJĘĆ

Integracja z Comarch ERP Optima

05

 • Wykorzystanie kartotek zasobów
 • Możliwość weryfikacji wydawanych towarów z magazynu
 • Możliwość weryfikacji przyjmowanych towarów na magazyn
 • Po procesie kontroli możliwość nadania na dokument atrybutu z określoną wartością, dzięki czemu operator pracujący w systemie Comarch ERP Optima od razu widzi, że wydanie/przyjęcie z lub na magazynu przebiegło poprawnie
 • Odczyt kodów kreskowych towarów i rozpoznawanie z towarami, które znajdują się w Comarch ERP Optima
 • Możliwość zatwierdzania dokumentów po kontroli
 • Program dostępny jest również w wersji przeznaczonej na urządzenia mobilne, dzięki czemu kontrola dokumentów może odbywać się za pomocą np. kolektora danych
 • Połączenie poprzez pulpit zdalny - kolektor łączy się poprzez pulpit zdalny do komputera, na którym uruchomiona jest aplikacja

Możliwość kontrolowania dokumentów przychodowych i rozchodowych

INWENTARYZACJA KOLEKTORAMI


 • Odczyt kodów kreskowych towarów i rozpoznawanie z towarami, które znajdują się w Comarch ERP Optima
 • Możliwość weryfikacji pod kątem cech towarów (moduł sprawdza czy istnieje cecha na zasobie i prosi o jej weryfikację)
 • Możliwość inwentaryzacji przez wielu użytkowników na raz
 • Możliwość dodania opisu do arkusza pomocniczego inwentaryzacji bezpośrednio na kolektorze
 • Możliwość konfiguracji widoczności kolumn np. ukrycie widoczności ilości jaka powinna być na magazynie
 • Program dostępny jest w wersji przeznaczonej na urządzenia mobilne, dzięki czemu inwentaryzacja może odbywać się za pomocą np. kolektora danych
 • Połączenie poprzez pulpit zdalny - kolektor łączy się poprzez pulpit zdalny do komputera, na którym uruchomiona jest aplikacja

Integracja z Comarch ERP Optima

06

Możliwość inwentaryzacji bezpośrednio z kolektora danych

WIĘCEJ

OFEROWANE MODUŁY

1800 zł

Wyślij zapytanie

Podane ceny netto (w PLN) nie zawierają podatku VAT.

Publikowane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.


PRZYJMOWANIE
KOLEKTORAMI

WYDAWANIE
KOLEKTORAMI

ROZCHÓD
KOLEKTORAMI

PRZESUNIĘCIA
KOLEKTORAMI

Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie

1800 zł

1800 zł

1800 zł

Wyślij zapytanie

KONTROLA WYDAŃ/PRZYJĘĆ

1200 zł

Wyślij zapytanie
 • Tworzenie dokumentów PZ/PW bezpośrednio z kolektora danych
 • Tworzenie dokumentów WZ bezpośrednio z kolektora danych
 • Tworzenie dokumentów RW bezpośrednio z kolektora danych
 • Tworzenie dokumentów MM bezpośrednio z kolektora danych
 • Kontrola dokumentów rozchodowych i przychodowych

INWENTARYZACJA
KOLEKTORAMI

 • Inwentaryzacja kolektorami do Comarch ERP Optima
Wyślij zapytanie

2400 zł

Zaufali nam
partner3
partner1 partner2
partner4 partner5 partner6
partner7 partner9 partner8
Skontaktuj się z nami

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ

ul. Jałowcowa 35; 44-100 Gliwice

NIP: 631-190-72-77

DANE PRODUCENTA

FABRYKA OPROGRAMOWANIA sp. z o.o.

ul. Świętojańska 35; 44-100 Gliwice; NIP: 631-266-72-37

Kapitał zakładowy 100000zł. Sąd rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy; KRS 0000654936

tel: 32 335 35 35; e-mail: biuro@fabrykaoprogramowania.pl

DANE FIRMY